آتوسا(دختر کوروش بزرگ)

195،000 تومان

توضیحات:

آتوسا  دختر کوروش بزرگ، خواهر و همسر کمبوجیه دوم، شهبانوی پادشاه هخامنشی داریوش بزرگ، و مادر خشایارشا بود. به گواهی مورخین یونانی، آتوسا تاثیرگذارترین همسر داریوش بزرگ بوده. به گفته مورخین یونانی، آتوسا خصلت‌های نظیر قدرت‌طلبی، درایت و اقتدار داشت.

100 در انبار